Граждански съвет

Обществена подкрепа и контрол при завършването на стадион „Христо Ботев

Гражданският съвет за строежа на Колежа е сформиран след проведена анкета между членовете на Сдружението.

Официалното Съветът започва да работи на 12 Май 2020 година, след входирането на официално писмо в Община Пловдив. 

Целта на съвета е реализирането на максимална Обществена подкрепа за завършването на стадион „Христо Ботев“ гр. Пловдив, както и защитаване на интересите на ботевистите и обществеността при този така важен проект за град Пловдив.

Членовете на Гражданския съвет са:

  • инж. Атанас Стафунски – собственик и управител на „Теракомстрой“ ООД гр. Пловдив – по част „ Площадкови ВиК мрежи“ и „Вертикална планировка“
  • инж. Атанас Танчев – изпълнителен директор на „Филкаб“ АД – по част „Електро“
  • инж. Борис Гиздаков - строителен инженер, завършил право, независим оценител на недвижими имоти;
  • инж. Иван Стаев - строителен инженер, специалност „Конструкции“ с богат опит в инвестиционния контрол;
  • инж.Рангел Мутафчийски – съсобственик и управител на „VGR” ООД гр. Пловдив - цялостно проектиране и изграждане на сгради в промишления сектор – по част „Конструкции;
  • адв. Тихомир Стойчев - специалист по търговско, дружествено и договорно право;
  • инж. Цветозар Павлов – управляващ собственик на „GM project management” ЕООД гр. Пловдив, консултации в областта на строителството, подготовка, договаряне и управление на големи строителни обекти.

Общината спази поетото обещание на срещата с Гражданския съвет и днес бе публикувана официално "ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ", В УПИ І-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 -НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ"

След 8 юни на база на индикативните оферти ще бъде публикувана и поръчката.

Тази сутрин в Община Пловдив се проведе първата среща на Гражданския съвет за дострояването на стадион Христо Ботев със заместник кмета г-н Пламен Райчев.
На срещата се обсъдиха следните теми:
От Гражданския съвет се постави въпроса за времевия график на процедурите по обществената поръчка и започване на строителството.

Също така се постави въпроса за гарантирането на категория 4+ от УЕФА след приключване на строителството.

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ ЗАПЛАТИЛИ ТЕКУЩИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС