Сдружение "Ботев Пловдив"

Стадион, Емблема, Клуб

Уважаеми ботевисти, скъпи пловдивчани

Сдружение ПФК Ботев и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив организират поредната акция в подкрепа на Пловдив - събитието „Да засадим дърво, да пием „Колежанско“.

В събота, 24 април, приканваме всички фенове на Ботев на своеобразен пролетен празник в ЖК Тракия, като същевременно дадем принос и за екологията на града – ще засадим символичния брой от 12 чинара.

Саденето на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем – те създават въздуха, който дишаме, и филтрират замърсяването, а освен това са красиви и зелени и доказано правят хората по-спокойни и здрави.

Събитието ще се проведе на 24 април от 10 часа на ул. „Цар Симеон“ в зелената площ между блокове 106 и 107.

За доброто настроение ще се погрижат и от „Колежанско – Налей да пием бирата“, като осигурят на място качествено и охладено пиво.

Инициативата е подкрепена от кметството на район Тракия.

Парк Ботев Пловдив


На 08.04.2021 г. в гр. Пловдив, се проведе среща в Община Пловдив между Гражданския съвет и заместник кмета по „Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев.

На срещата присъстваха следните членове на Гражданския съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“: инж. Гиздаков, инж. Стафунски, инж. Мутафчийски, инж. Стаев и адвокат Стойчев. От страна на Община Пловдив присъстваше заместник кмета Пламен Райчев, а по здравословни причини не присъстваше заместник кмета по “Спорт, младежки дейности и социална политика” Георги Тютюков.

Темата на срещата бяха изпратените от Гражданския съвет въпроси до зам. кмет Райчев и зам. кмет Титюков, а именно:

1. Напредък по СМР на стадион „Христо Ботев“.
2. Има ли развитие с дофинансирането на обществената поръчка, с предмет „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”?
3. Въпроси, свързани с наличните седалки и светлинно табло:
- Чия собственост са те в действителност? На Община Пловдив или ПФК Ботев?
- Какъв е действителният им брой?
- Какво е техническото им състояние?
- Какъв е техния срок на годност?
- Къде и при какви условия се съхраняват?
- В какъв срок ще бъде взето решение дали наличните седалки отговарят на Техническия проект на стадион „Христо Ботев“ и Категория 4 на УЕФА?
4. Въпроси, свързани с реновиране на тревното покритие на стадион „Христо Ботев“:
- Стартирала ли е Обществена поръчка за избор на изпълнител за възстановяване на тревното покритие, профилактика на напоителната и отоплителната система?
- Чие задължение ще е подвързването на напоителната и отоплителната система?

Относно напредъка на СМР на стадиона „Христо Ботев“, зам. кмета Райчев даде уверение, че строителството върви по график, като не пропусна да припомни, че заложения срок в обществената поръчка е 730 календарни дни.
Цялата проектна документация е предадена на изпълнителя ДЗЗД „Колежа“, който от своя страна е изготвил и представил в указния срок (3 месеца след подписване на договора) финансово-строителния план за СМР, които ще изпълни с осигурения ресурс от 25 000 000 лв. Получено беше уверение, че с наличните средства стадиона „Христо Ботев“ ще бъде въведен частично в експлоатация, така че той да може да вземе лиценз за Ефбет Лига.
Предвид наличните средства и финансово строителния план, предоставен от ДЗЗД „Колежа“, на този етап козирката на стадиона няма да бъде изпълнена изцяло в проектния си вид. Възложено е на проектантското бюро, изготвило проектите на стадион „Христо Ботев“, да предостави становище кои части от козирката да бъдат изпълнени, така че на тях да може да бъде монтирано осветлението, необходимо за получаване на лиценз за Ефбет Лига.

По отношение на дофинансиране на обществената поръчка, с предмет „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, все още няма яснота, как ще бъдат обезпечени недостигащите средства.

На въпросите относно наличните седалки и светлинно табло, закупени от Община Пловдив, отговорите бяха следните:
Собственик на седалките и светлинното табло е Община Пловдив, която ги е предоставила на ПФК Ботев на отговорно пазене, посредством приемо-предавателен протокол. Според зам. кмет Райчев закупените седалки са както следва:
- Жълти – 11846 бр.
- Черни – 5591 бр.
- Червени – 349 бр.
- ВИП – 252 бр.
- Столове за резервни скамейки 30 бр.
Според зам. кмета Титюков от тях са взети жълти седалки за временните трибуни на „Футболен комплекс Ботев 1912“, както и за възстановяването на щетите на стадион „Лазур“ след финала за купата на България през 2014 г.
Община Пловдив е възложила на външна фирма да направи изпитване на седалките, и да изготви експертен доклад за тяхната експлоатационна годност.
Не е правена проверка дали наличните седалки отговарят на изискванията на УЕФА за стадиони 4-та категория.
Относно реновирането на тревното покритие на стадион „Христо Ботев“, зам. кмет Райчев сподели, че не е подготвяна обществена поръчка.
Община Пловдив е възложила на главния изпълнител ДЗЗД „Колежа“ да направи профилактика на съществуващите дренажна, отоплителна и напоителна системи.
Проведени са разговори между Община Пловдив и EVN Топлофикация, за присъединяване на абонатната станция на стадион „Христо Ботев“.
Зам. кмет Райчев е възложила на ОП Градини и паркове – Пловдив да направи оглед на тревното покритие и да издаде становище, дали с наличните ресурси, ще може да извърши възстановителни дейности. Предвид спецификата, както и голямата отговорност на такъв тип дейност, Гражданският съвет изрази своето безпокойство, че ОП Градини и паркове – Пловдив, нямат достатъчно познания, специалисти, както и техника за подобен тип дейности.

След срещата Гражданският съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ остана обезпокоен, относно предприетите действия от Община Пловдив по реновирането на тревното покритие. След обсъждане се взе решение в състава на съвета да бъде включен специалист - ландшафтен архитект (ланд. арх. Петър Петров).

Пловдив, 05 януари 2021 г. Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 04.01.2021 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.01.2021г. от 19,00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM. Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 • Точка 1. Вземане на решение за становището на сдружението и указване
  на представителя на сдружението как да гласува по всяка една точка от
  дневния ред на насроченото за 20.01.2020 г. Общо събрание на АД ПФК
  Ботев.
 • Точка 2. Разни.

УС на Сдружение ПФК Ботев

Пловдив, 7 април, 2021 г.


Уважаеми ботевисти, на фона на продължаващото с пълни сили строителство на стадион „Христо Ботев“ и на някои неизяснени все още въпроси по проекта Гражданският съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ ще проведе среща със зам.-кметовете по „Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев и „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Тютюков.

 

Важно е да уточним, че зам-кметовете реагираха изключително бързо на предложената от представителите на Сдружението среща, която ще се състои в четвъртък (8 април) от 10:00 часа в общината.

 

Сред темите е досегашният напредък по строителната дейност, както и въпросът с дофинансирането на обществената поръчка. Представителите на Гражданския съвет, организация към Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, ще зададат и редица въпроси, свързани с наличните седалки и светлинно табло.


Ще бъде обсъдена и темата за реновирането на тревното покритие на стадион „Христо Ботев“. 

 

Както винаги, Гражданският съвет за обществена подкрепа ще продължи да бъде открит към ботевистката общественост и ще я информира своевременно по горните теми.

Пловдив, 23 декември 2020 г. "Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 21.12.2020 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 06.01.2021г. от 19,00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM. Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 • Точка 1. Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението - акции от капитала на "ПФК Ботев" АД с ЕИК 201468114.
 • Точка 2. Вземане на решение за становището на сдружението и указване на представителя на сдружението как да гласува по всяка една точка от дневния ред на насроченото за 08.01.2020 г. Общо събрание на АД ПФК Ботев.
 • Точка 3. Разни

УС на Сдружение ПФК Ботев

Пловдив, 22 февруари 2021 г.

Сдружение „ПФК Ботев“ придоби 39% от акциите на Ботев Пловдив, които до момента бяха собственост на ТЦ-ИМЕ АД - в несъстоятелност, като по тази начин вече е собственик на 100% от книжата на най-стария футболен клуб в България и е готово да предостави до 99% от тях на изявилия интерес към развитието на клуба руски предприемач г-н Антон Зингаревич.

Придобиването и на последния пакет акции стана възможно, след като през декември Сдружението капарира предложените от синдика за продажба книжа и в рамките на заложения срок успя да внесе цялата искана сума в размер на … лева. А откупуването стана възможно само благодарение на безрезервната ангажираност на цялата жълто-черна общественост, която чрез няколко успешни инициативи набра нужната сума само за месец. При това кампанията под надслов „100% Ботев Пловдив“ е втората подобна за събиране на средства от ботевистите само за няколко месеца, след като едва в края на годината чрез предишната инициатива „Да живее Ботев Пловдив“ феновете успяха да съберат над 550 000 лева, за да откупят дълга на своя любим отбор. По този начин привържениците на Ботев постигнаха уникален за България подвиг – успяха да спасят отбора си два пъти в рамките на три месеца.

Силно впечатление в рамките на „100% Ботев Пловдив“ направи демонстрираният от феновете, футболистите, легендите и клубното ръководство задружен стремеж към постигането на целта. Привърженици от САЩ, Великобритания, Германия и други страни, както и от цяла България, превеждаха пари по специалната сметка, даряваха средства срещу тениски за каузата и участваха в специално организирания във Facebook търг, на който бяха предложени десетки ценни за всеки бултрас артикули. Сред най-ценните продадени предмети бяха емблемата и надписът, посветени на 100-годишнината на отбора, емблемата от бившето табло на стадион „Христо Ботев“, както и фланелка и топка, подписани от звездата на отбора Тодор Неделев.

Без съмнение сред най-впечатляващите факти е наддаването за дарените от Неделев футболни обувки, с които преди две години вкара гол от центъра на Лаута. За ценния артикул в наддаването наред с феновете активно се включиха по-младите играчи на отбора – доказателство за непознаващата граници и разумни обяснения обич към жълто-черния отбор, която буквално се предава от поколение на поколение – и сред феновете, и сред футболистите.
Силната ангажираност е и доказателство за бизнеса, че фенската маса зад отбора е изключително единна и способна да осъществи считани за невъзможни проекти.
Какво предстои?

В близките седмици се очаква финализиране на преговорите с г-н Антон Зингаревич за предоставянето на мажоритарен дял от акциите на клуба, разговорите са във финалния етап.

След прехвърлянето на акциите Сдружението ще фокусира усилия върху просветителска дейност, като скоро предстои обявяването на няколко нови инициативи.

Пловдив, 20 декември 2020 г­­. Сдружение ПФК Ботев взе принципно решение за прехвърляне на мажоритарен пакет акции на компания на руския предприемач Антон Зингаревич.

До решението се стигна след онлайн гласуване през уикенда, проведено между членовете на Сдружението с призив да одобрят, или отхвърлят анблок четирите отправени изисквания:

 1. Придобиване на 60% от акциите;
 2. Договор за ексклузивно използване на емблемата за срока на договора;
 3. Сключване на договор за осигуряване на съгласие за участие на ПФК Ботев АД в първенството;
 4. Недопускане на представител на Сдружението в Съвета на директорите.

По-голямата част от членовете гласуваха в подкрепа на започване на преговори при поставените условия.

По-късно в неделя се проведе и онлайн събрание на членовете на организацията, пазач на емблемата и традициите на клуба. На фона на изразените от страна на членовете опасения по отношение най-вече на четвъртото условие Сдружението ще направи всичко възможно, за да защити интересите на ботевистката общественост, като настоява за прозрачност по отношение на финансовото състояние на клуба и цялостното управление на клуба.

Сдружението е в готовност за стартиране в следващите дни на официалните преговори по споразумението за прехвърляне на акциите и ще настоява за запознаване с конкретните планове на потенциалните инвеститори.

За началото на януари е планирано Общо събрание на Сдружението, на което членовете да гласуват условията по договореното прехвърляне, а за 8-и януари е свикано Общо събрание на Ботев Пловдив АД, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите.

Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 17.02.2021 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 05.03.2021г. от 19,00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM. Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението.

Точка 2. Вземане на решение за становището на Сдружението и указване на представителя му как да гласува по всяка една точка от дневния ред на следващото Общо събрание на АД ПФК Ботев.

Точка 3. Разни

УС на Сдружение ПФК Ботев

Уважаеми Ботевисти,

Във връзка с медийните публикации и желанието ни да сме прозрачни за случващото се в Ботев Пловдив, бихме искали да информираме обществеността за събитията от последните дни.

Председателят на Сдружение ПФК Ботев, в качеството му на мажоритарен собственик на ПФК Ботев АД, проведе предни дни среща с Антон Зингаревич във връзка със заявения от руския предприемач интерес към инвестиции и придобиване на мажоритарния пакет акции на клуба. Имаме уверение за реален интерес и сериозни амбиции, но разговорите са едва в начален етап. Предоставили сме на г-н Зингаревич и екипа му достъп до клуба, за да направят одит. Обещанието от страна на кандидат-купувача е да даде окончателно решение до края на декември, след което може да се пристъпи към конкретните преговори. До тогава всички информации за трансфери, зимни лагери и др. може да се считат по-скоро за непроверена информация.

Освен това сдружение ПФК Ботев свиква в началото на годината общо събрание на акционерите на ПФК Ботев АД, за да състави нов Борд на директорите на клуба – независимо дали в него ще влязат представители на нов съсобственик, или не.

Бихме желали да ви информираме и по темата за задълженията на ПФК Ботев АД. След като клуба, благодарение на привържениците си, бизнеса и широката пловдивска общественост, изкупи задълженията към „Рент Мениджмънт“, бе подписан договор за закупуването между синдиците на КТБ и прокуриста на клуба Асен Караславов. Предстои този договор да се одобри от Фонда за гарантиране на влоговете, чието становище в момента изчакваме. Предприета е процедура за прекратяване на делата от КТБ към ПФК Ботев АД. По отношение на делата на „Рент Мениджмънт“ към ПФК Ботев АД предстои сложен процес, но вярваме, че той ще бъде доведен до успешен край.

Желаем на всички жълто-черни привърженици топли и споделени Коледни празници!
ДА ЖИВЕЕ БОТЕВ ПЛОВДИВ!


 

За Сдружение „ПФК Ботев Пловдив”
Сдружение "ПФК Ботев" (Сдружението) е законният наследник от 1990 г. на футболното дружество "Ботев" от град Пловдив, създадено през март 1912 година. Сдружение "Ботев". Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. То е учредено безсрочно, а неговите основи са положени през 1912 година в град Пловдив.
Като обединява усилията на своите членове, Сдружение "БОТЕВ" си поставя следните цели:
Да развива обществено-социална дейност като популяризира и насърчава физическата култура и спорта в полза на гражданското общество;
Да се грижи и съхранява традициите, цветовете, емблемите, паметниците и други исторически символи на ФК Ботев Пловдив;
Да осъществява официална комуникация между клубните привържениците и мажоритарния собственик на Ботев Пловдив.

За Ботев Пловдив
Ботев Пловдив е най-старият все още съществуващ футболен клуб. Основан е през 1912 г. и участва в Първа професионална футболна лига. Клубът е двукратен шампион на България през сезоните 1929 и 1966/67, както и трикратен носител на Купата на България през 1961/62, 1980/81 и 2016/17. Патрон на клуба е великият революционер и поет Христо Ботйов.

Уважаеми ботевисти,

След успешния край на кампанията „Да живее Ботев Пловдив“ Сдружение „ПФК Ботев“ дава старт на една също толкова значима кампания - „100% Ботев Пловдив“, чиято цел е събирането на 100% от акциите на клуба на едно място. Кампанията ще подпомогне откупуването на 39% от акциите на Ботев Пловдив, които в момента са собственост на ТЦ ИМЕ АД - в несъстоятелност.

Още преди година Сдружението публично афишира намеренията си за събирането на всички акции на едно място с цел повишаване атрактивността на клуба за потенциални инвеститори и осигуряване на неговата дългосрочна стабилност. След дълги процедури възможността за закупуването им е факт. В момента е сключен договор и е внесен задатък, като оставащата сума за събиране е 100 000 лв. Срокът е до средата на февруари.

 

Защо закупуването на тези акции е важно?

Придобиването на пълния пакет акции категорично изяснява собствеността на клуба и гарантира нормалното му функциониране. В продължение на години самото провеждане на акционерните събрания на ПФК Ботев АД (предпоставка за гласуването на важни решения) зависеше от дружество обявено в несъстоятелност.

Със събирането на едно място на пълния пакет акции ще направим ПФК Ботев АД изключително привлекателен за инвеститорите. Така привържениците на най-стария футболен клуб в България ще извършат подвиг за стабилизирането на любимия си Ботев Пловдив, при това - за втори път през последните месеци.

И макар че процесът по придобиването на остатъчните акции да стартира преди доста време, след заявения интерес от г-н Зингаревич всички действия са съгласувани с него и неговите представители.

 

Какво конкретно предстои?

1. Открита е сметка за дарения за кампанията: IBAN : BG57 TEXI 9545 1004 0180 00, Сдружение ПФК Ботев

2. Възобновяват се онлайн търговете, като ще бъдат предложени още ценни за ботевистите артикули.

3. Възстановява се благодарствената онлайн стена за дарителите, насочена към фирмите на www.565.botevplovdiv.org

4. Като закупите виртуален билет за Колежа от системата на Eventim на цена от 19,12 лева. www.eventim.bg

 • Билетите може да закупите още от:
 • Бензиностанции ОМВ
 • Книжарници Orange
 • Български пощи
 • Технополис
 • Билетната каса пред община Пловдив

5. Чрез системата за електронни разплащания Paypal на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6.  Може да дарите и в кутиите за дарения в клубния магазин на базата и във фен магазина на ул. Нестор Иванов 1.

Уважаеми Ботевисти,

Случилото се снощи на Футболен комплекс Ботев беше отвратителна провокация и посегателство срещу нормалността във футболните и делови отношения.

Недопустимо е малка хулиганстваща група да проваля среща, организирана от финансовият благодетел на клуба.

За пети път през последните 30 години се налага Сдружение ПФК Ботев да решава натрупани проблеми във ПФК Ботев Пловдив. Предвид настъпването на тежка икономическа ситуация, в България и в света, считаме, че е невъзможно бъдещето на Ботев да се гарантира от наливането на пари в клуба като вода в пясък.

В същото време, въпреки многобройните обещания от "вечни спасители", през последните пет години, задължения и загубени дела си стоят, което застрашава самото съществуване на Клуба.

Затова ние смятаме, че следва да се смени моделът на управление като се приложат добрите европейски практики. Считаме, че Съветът на директорите трябва да бъде отворен за бизнеса, инвестиращ в Клуба, защото той трябва да се явява партньор, а не безкраен спонсор.

Тъй като самият съвременен футбол е бизнес, оперативното ръководство трябва да се извършва от професионален мениджър. По тази причина поканихме за Изпълнителен директор г-н Тервел Златев, който предложи 5 годишна програма в 11 направления за развитието на клуба.

Намерението ни е тази програма да бъде представена пред генералния спонсор, в момента г-н Самуилов, и с неговото одобрение да се възложи на г-н Златев реализацията на програмага.

Крайната цел е финансово оздравяване и превръщане на ПФК Ботев в добре функциониращ европейски клуб.

За съжаление, случилото се вчера, със съдействието на хора от настоящото ръководство на Клуба извършиха поредната провокация, за да попречат на една работна среща да се състои, без да предлагат професионална алтернатива. С това деяние същите доказаха правотата на позицията ни, че мястото на феновете не е в управлението на Клуба.

Вдъхновителите на тези "фенове" са известни и очевидно още таят амбиции за строителството и експлоатацията на стадион "Христо Ботев" по тъмен начин.

Както е написал Радой Ралин, "Дойдоха времена нелепи, крадци да управляват слепи".

Вярваме, че цялата ботевистка общност, както и гражданите на Пловдив, внимателно следят на каква цена ще бъде възложено строителството на стадиона.

Заявяваме с цялата си отговорност, че ще защитаваме единствено и само интересите на любимия ни клуб срещу посредствеността и аматьорщината в борбата му за оцеляване в трудните времена за българския футбол.

Сдружение ПФК Ботев
Мажоритарен собственик на ПФК Ботев АД
Член на БФС

Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“ овласти управителния съвет да подпише договор с фирма на г-н Антон Зингаревич за прехвърлянето на 60% от акциите на ФК „Ботев Пловдив“ АД. Решението бе взето с мнозинство от над 80% след продължило над 3 часа онлайн събрание на Сдружението. Очаква се окончателното решение на г-н Зингаревич за придобиването на акциите. Предстои изготвянето на самия договор от юристите на двете страни. По тази причина Общото събрание на ПФК Ботев АД, предвидено за 08.01 ще бъде изместено на резервната дата 20.01.2021г.

С друго свое решение Сдружението, като обществена институция, съхраняваща ботевизма, гласува за активизиране на усилията за закупуването на 39% от акциите на ПФК Ботев АД, които в момента са собственост на ТЦ ИМЕ АД - в несъстоятелност. След проведена нова среща на ръководството на Сдружението със синдика на изпадналото в несъстоятелност дружество, Сдружението заплати задатък от 8% от исканата сума от 110 000 лева и има срок до средата на февруари да заплати пълната сума. Инициативата е координирана с кандидат-инвеститора в клуба г-н Антон Зингаревич, чиято цел е да придобие 99% от акциите на клуба.

Откупуването на дълга и събирането на всички акции на едно място правят клуба значително по-интересен за потенциални партньори и е дългожелана цел на всички милеещи за Ботев. В тази връзка в близките дни Сдружението ще информира ботевистката общественост как да се включи в набирането на средствата. 

Уважаеми ботевисти,

Днес се проведе среща на представителите на УС на Сдружението, КПБП и групите от bultras с Георги Самуилов. Бяхме уведомени от г-н Самуилов, че към днешна дата целият Съвет на директорите на ПФК е с подадени оставки.

Към този момент 60% от акциите на ПФК "Ботев" АД, които бяха собственост на дружеството на Георги Самуилов ЕФ ЕС Мениджмънт са прехвърлени на Сдружението.

Пред всички присъстващи, представляващи организираните привърженици на Ботев Пловдив, Георги Самуилов категорично заяви, че ще продължи да помага в издръжката на клуба.

Важно е да се знае, че Сдружението никога не е правило постъпки за придобиването на тези акции. 

Сдружението е длъжно да поеме тази отговорност и и вече процентът притежавани акции от Сдружението е 61%.

От тук нататък приоритетите ни са свързани с провеждане на предстоящото Общо събрание на акционерите на ПФК "Ботев" АД, запазване на спокойствие и добра атмосфера в клуба.

С уважение,
УС на Сдружение "ПФК Ботев"