Напомняме на всички настоящи членове на Сдружение "ПФК Ботев", че от 1 Февруари функционира официалната facebook група за дискусии на Сдружение "ПФК Ботев" през 2019 г.
 
Съдържание ѝ е видимо само за актуалните членове на Сдружението и в нея се дискутират важни теми, предложения и се публикуват анкети относно мнението на членовете.
 
Групата за 2018г. е архивирана, което означава, че членовете на Сдружението през 2018г. ще продължат да имат достъп до старата група, но само да прочетат стари дискусии и файлове
 
Всички заплатили текущ членски внос за 2019г. имат право да участват в нея: