Днес (23 Март 2019г.) се състоя отчетно-изборното събрание на Сдружение “ПФК Ботев”.
Събранието протече спокойно, съгласно предварително определения дневен ред.

Основните решения се състояха в приемане на предложенията за промяна в действащия Устав и избор на нов Управителен съвет.

С пълно мнозинство, бе избран Радослав Кошински.
Останалите нови членове на Управителния съвет са Михаил Манолов и Костадин Брашнаров. Местата си запазиха Борис Гиздаков и Теодор Бочев
В последствие новият Управителен съвет избра г-н Кошински и за Председател на Сдружението.

Управителният съвет на Сдружението изразява своето намерение, да работи конструктивно, прозрачно и в дух на приемственост, насочвайки своите усилия в привличане на максимален брой членове, готови да работят за Каузата Ботев Пловдив.

“Сдружението е носител на историята, символите и традициите на Ботев Пловдив и ще направим всичко по силите си - то да заеме полагащото му се място и да бъде обединител на ботевистите."

Снимка от Общото събрание на Сдружение Ботев Пловдив