На 23.02.2020 година прведохме среща между членовете на Сдружението и Асен Караславов.

Управителния съвет и присъствалите на срещата изказваме удовлетворението си от проведената дискусия и заявяваме пълна подкрепа към г-н Караславов и заявените от него намерения за управлението и развитието на Ботев Пловдив.