Сдружение Професионален Футболен Клуб "БОТЕВ" е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Сдружението е учредено безсрочно, а неговите основи са положени през 1912 година в град Пловдив.

Като обединява усилията на своите членове, Сдружение "БОТЕВ" работи за:

  • Да развива обществено-социална дейност в полза на гражданското общество;
  • Да се грижи и съхранява традициите, цветовете, емблемите, паметниците и други исторически символи на ФК Ботев Пловдив;
  • Да осъществява официална комуникация между клубните привържениците и мажоритарния собственик на Ботев Пловдив.

Сдружението е организация с нестопанска цел, която управлява дял от професионалния футболен клуб, придобит чрез закупуване със собствени средства (от членство или дарения) или отдаден от други собственици. Подобни сдружения (тръстове) са най-популярни в Британия, Германия и Скандинавия, където има над 100 такива, като някои дори държат мажоритарен дял от клубовете си. Водещото в организацията е привързаността на членове към футболния отбор на Пловдивския Ботев, но нейната дейност, цели и задачи са различни от тези на Клуба на привържениците на Ботев Пловдив (КПБП) и разните неформални формации на ботевисти.

Сдружението е структура, която гарантира неприкосновеността и непреходността на футболния клуб Ботев Пловдив – традиции, цветове, символи, история. Политиката му се ръководи от идеята за неизменно участие в клубното конституиране и в процесите по взимане на стратегически решения. Ангажирайки се под различна форма с управлението, Сдружението има задачата да бъде легитимен посредник между ботевистката общественост и собствениците на професионалния футболен клуб. Целта е клубният живот и управлението да са съобразени с традициите и амбициите на Ботев Пловдив като обществена институция.
 

 

ГРУПА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА КОМЕНТАРИ, ДИСКУСИИ И ГЛАСУВАНЕ