Граждански съвет

Обществена подкрепа и контрол при завършването на стадион „Христо Ботев

В официалния канал на "ПФК Ботев" - СНЦ може да следите в реално време строежа на Колежа.

Screenshot 2021 01 13 115326

Гражданският съвет за строежа на Колежа е сформиран след проведена анкета между членовете на Сдружението.

Официалното Съветът започва да работи на 12 Май 2020 година, след входирането на официално писмо в Община Пловдив. 

Целта на съвета е реализирането на максимална Обществена подкрепа за завършването на стадион „Христо Ботев“ гр. Пловдив, както и защитаване на интересите на ботевистите и обществеността при този така важен проект за град Пловдив.

Членовете на Гражданския съвет са:

  • инж. Атанас Стафунски – собственик и управител на „Теракомстрой“ ООД гр. Пловдив – по част „ Площадкови ВиК мрежи“ и „Вертикална планировка“
  • инж. Атанас Танчев – изпълнителен директор на „Филкаб“ АД – по част „Електро“
  • инж. Борис Гиздаков - строителен инженер, завършил право, независим оценител на недвижими имоти;
  • инж. Иван Стаев - строителен инженер, специалност „Конструкции“ с богат опит в инвестиционния контрол;
  • инж.Рангел Мутафчийски – съсобственик и управител на „VGR” ООД гр. Пловдив - цялостно проектиране и изграждане на сгради в промишления сектор – по част „Конструкции;
  • адв. Тихомир Стойчев - специалист по търговско, дружествено и договорно право;
  • инж. Цветозар Павлов – управляващ собственик на „GM project management” ЕООД гр. Пловдив, консултации в областта на строителството, подготовка, договаряне и управление на големи строителни обекти.

Уважаеми ботевисти,

Днес, 17.07.2020 г. Гражданският съвет проведе пореден разговор със заместник кмета по строителството инж. Пламен Райчев.

Той потвърди информацията за полученото положително становище от АОП и заяви,че вече е предприел действия по обявяването й. По неговите думи е необходимо да се нанесат предложените от АОП предписания и корекции, както и последно преглеждане на всички подробности, с цел недопускане на неточности във връзка със сложността и обема на поръката.

По думите на инж. Райчев, нормалният срок за обявяване на поръчката е сряда, 22.07.2020 г., като заяви, че обявяването й не зависи и не е обвързано с готовността на поръчката за другия стсдион в Пловдив.

Гражданският съвет изрази мнение, че е недопустимо и неоправдано да не се спази и този срок и пожела успешна работа на екипа на община Пловдив, работещ по тази поръчка.

След разговор със заместник кмета Пламен Райчев, той каза, че нямаме никакъв повод за притеснение.

До понеделник (8 Юни) се очаква пазарното проучване да е готово, а нашият ЗОП планират да го обявят в края на другата седмица, т.е дори преди 15 Юни - какъвто беше първоначалния план.

Общината няма да бави поръчката за Стадион Ботев. Няма място за притеснение.

Кметът има желание строителството и на двата стадиона да започне максимално бързо. Ако от Локомотив са готови до средата на месеца ще бъде пусната и тяхната поръчка, но със сигурност ще има две отделни процедури.

Предвид обявената предварително дата 15.06.2020г. за обявяване на обществена поръчка, Гражданският съвет влезе в контакт с Община Пловдив, с цел да внесе яснота в средите на жълто-черната общност.

Общината спази поетото обещание на срещата с Гражданския съвет и днес бе публикувана официално "ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ", В УПИ І-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 -НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ"

След 8 юни на база на индикативните оферти ще бъде публикувана и поръчката.

Screenshot 2021 01 13 115326

Park Botev

collegebeer 300x250 v2