Тази сутрин в Община Пловдив се проведе първата среща на Гражданския съвет за дострояването на стадион Христо Ботев със заместник кмета г-н Пламен Райчев.
На срещата се обсъдиха следните теми:
От Гражданския съвет се постави въпроса за времевия график на процедурите по обществената поръчка и започване на строителството.

Също така се постави въпроса за гарантирането на категория 4+ от УЕФА след приключване на строителството.

Г-н Райчев обясни относно графика, че днес се очакват последните сметки по разделянето на двата етапа по строителството - ниво А група и 4+ на УЕФА, като планът на Общината е да се обяви една процедура за строителство.
Следващата седмица да се пристъпи към остойностяване на поръчката (процедура нужна за ЗОП) и след това да се премине към обявяване на поръчката.
Желанието на Общината е да има присъствие на членовете на Гражданския съвет на всяка една работна среща, свързана със строежа още на етап подготовка на процедурата за избор на изпълнител, както и при самото строителство.
Също така възнамеряват да качват на уеб сайта на общината всякаква документация свързана с целия процес, за по-голяма публичност.