Сдружение „ПФК Ботев Пловдив“ избра нов Управителен съвет

Пловдив, 18 септември 2021 г. Днес Сдружение „ПФК Ботев Пловдив“ проведе Общо събрание на членовете си, протекло онлайн и на място в х-л „Империал“ при спазване на действащите противоепидемиологични мерки и устава на организацията, на което Управителният съвет (УС) направи отчет за дейността през изминалата година.

Членовете на Сдружението приеха нов петчленен УС, като в него остават трима членове от стария, с което се гарантира приемствеността на дейността.

Новият УС е в състав: Теодор Бочев, Рангел Мутафчийски, Борис Гиздаков, Георги Влахкинов и Даниел Аргилашки. За председател на новия УС единодушно е избран Борис Гиздаков. Сдружението изказва специална благодарност на хотел „Империал“ и на Георги Семов за перфектната организация и техническото осъществяване на събранието.