Сдружение ПФК Ботев е законният наследник от 1990 г. на футболното дружество „Ботев“ от град Пловдив, създадено през март 1912 година. През годините на своето съществуване организацията е носила различни наименования („Хр.Ботев-Футболно дружество“, СК „Ботев“, ДНВ, СКНА, „Тракия“ и др.), но за широката общественост винаги остава популярна с името „Ботев Пловдив“.

Брой членове
89

Бюлетин КАНАРЧЕ всички бюлетини