Членство

Сдружение ПФК „Ботев“ е доброволна организация, чиято основна цел е да защитава цветовете, символите и традициите на пловдивската жълто-черна идея в акционерно предприятие „ПФК Ботев“.

Сдружението винаги се управлява с гласовете на своите настоящи членове, заплатили членския си внос за текуща календарна година. Върховен орган е Общото събрание, което се свиква поне един път годишно и в него пълноправно участват всички членове на Сдружението.

За да станете член на Сдружението е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Попълване на ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО и изпращане на документ удостоверяващ плащането.
    Заявлението може да бъде изтеглено и в PDF-формат на us@botevplovdiv.org или да бъде занесено в офиса на счетоводната кантора
  2. Заплащането (към момента 200лв. годишно*) се извършва :

  3. Председателят на УС на Сдружение ПФК Ботев внася Заявлението за разглеждане на първия Управителен Съвет.
  4. Управителният съвет решава дали да Ви приеме за пълноправен член на Сдружение ПФК Ботев

* Настоящите членове на сдружението заплащат годишен членски внос както следва: еднократно 200лв в срок до 31.01. на съответната година или на две вноски – първата в размер на 100 лева в срок до 31.01 и втората също в размер на 100 лева в срок до 31.07.

** Новоприетите, до 30.06. на съответната година, членове на Сдружение ПФК „Ботев“, са длъжни да заплатят годишния членски внос, както следва: 100 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1 и 100 лева в срок до 31.07. на съответната година.

*** Новоприетите, след 30.06. на съответната година, членове на ФК „Ботев“ са длъжни да внесат годишния членски внос в пълен размер от 200,00 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1.