Членство

Сдружение ПФК „Ботев“ е доброволна организация, чиято основна цел е да защитава цветовете, символите и традициите на пловдивската жълто-черна идея в акционерно предприятие „ПФК Ботев“.

Сдружението винаги се управлява с гласовете на своите настоящи членове, заплатили членския си внос за текуща календарна година. Върховен орган е Общото събрание, което се свиква поне един път годишно и в него пълноправно участват всички членове на Сдружението.

За да станете член на Сдружението е необходимо да изпълните следните стъпки:

 1. Попълване на ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО и изпращане на документ удостоверяващ плащането.
  Заявлението може да бъде изтеглено и в PDF-формат на us@botevplovdiv.org или да бъде занесено в офиса на счетоводната кантора
 2. Заплащането (към момента 200лв. годишно*) се извършва :

  • По банков път: 
   по сметката на Сдружение ПФК Ботев при „ТЕКСИМ БАНК“ АД
   IBAN : BG57TEXI95451004018000
   BIC : TEXIBGSF
   основание за плащане: Членски внос
  • PayPal: us@botevplovdiv.org
  • В брой: Записването става в офиса на счетоводната кантора на ул. „Георги С. Раковски“ 28. Работно време: Понеделник – Петък (от 9 до 17 часа)
   Телефон за информация – 088 6777784 
 3. Председателят на УС на Сдружение ПФК Ботев внася Заявлението за разглеждане на първия Управителен Съвет.
 4. Управителният съвет решава дали да Ви приеме за пълноправен член на Сдружение ПФК Ботев

* Настоящите членове на сдружението заплащат годишен членски внос както следва: еднократно 200лв в срок до 31.01. на съответната година или на две вноски – първата в размер на 100 лева в срок до 31.01 и втората също в размер на 100 лева в срок до 31.07.

** Новоприетите, до 30.06. на съответната година, членове на Сдружение ПФК „Ботев“, са длъжни да заплатят годишния членски внос, както следва: 100 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1 и 100 лева в срок до 31.07. на съответната година.

*** Новоприетите, след 30.06. на съответната година, членове на ФК „Ботев“ са длъжни да внесат годишния членски внос в пълен размер от 200,00 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1.