Членство

Сдружение ПФК „Ботев“ е доброволна организация, чиято основна цел е да защитава цветовете, символите и традициите на пловдивската жълто-черна идея в акционерно предприятие „ПФК Ботев“.

Сдружението винаги се управлява с гласовете на своите настоящи членове, заплатили членския си внос за текуща календарна година. Върховен орган е Общото събрание, което се свиква поне един път годишно и в него пълноправно участват всички членове на Сдружението.

За да станете член на Сдружението е необходимо да изпълните следните стъпки:

 1. Попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО и изпращане на сканирано копие, заедно с документ удостоверяващ плащането на: us@botevplovdiv.org 
 2. Заплащането (към момента 200лв. годишно*) се извършва :

  • По банков път: 
   по сметката на Сдружение ПФК Ботев
   IBAN : BG48UNCR70001525185690
   BIC : UNCRBGSF
   основание за плащане: Членски внос

 3. Председателят на УС на Сдружение ПФК Ботев внася Заявлението за разглеждане на първия Управителен Съвет.
 4. Управителният съвет решава дали да Ви приеме за пълноправен член на Сдружение ПФК Ботев.

При въпроси относно членството, моля обръщайте се към: us@botevplovdiv.org

* Настоящите членове на сдружението заплащат годишен членски внос както следва: еднократно 200лв в срок до 31.01. на съответната година или на две вноски – първата в размер на 100 лева в срок до 31.01 и втората също в размер на 100 лева в срок до 31.07.

** Новоприетите, до 30.06. на съответната година, членове на Сдружение ПФК „Ботев“, са длъжни да заплатят годишния членски внос, както следва: 100 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1 и 100 лева в срок до 31.07. на съответната година.

*** Новоприетите, след 30.06. на съответната година, членове на ФК „Ботев“ са длъжни да внесат годишния членски внос в пълен размер от 200,00 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1.