Председатели на УС през годините

Бивши председатели на Сдружението:

 • Виден Апостолов
 • Петър Балджиев
 • Христо Данов
 • Михаил Маркачев
 • Георги Чакъров
 • Петко Муравенов
 • Веселин Коритарев
 • Васко Нинов
 • ДХ
 • Марин Бакалов
 • Апостол Апостолов
 • Радослав Кошински

Настоящ управителен съвет:

Председател:
Борис Гиздаков

Член0ве:
Георги Влахкинов
Даниел Аргилашки
Рангел Мутафчийски
Петър Петров