15 професионалисти влизат в Гражданския съвет за Колежа

Уважаеми Ботевисти,

За цялостното завършване на стадион „Христо Ботев“ с отпуснатите нови и вероятно последни 33 млн. лева е необходимо отново да се събуди гражданското общество. Възобновилият дейността си Граждански съвет, който бе в основата на спечелването на първата битка за нашия дом, е готов да ни поведе в следващата ни борба. Не сме забравили пълния провал на предишното управление на Община Пловдив по отношение разходването на обществен ресурс, контрола върху качеството на извършените СМР и спазването на заложените срокове на изпълнение на обществената поръчка за строителството на стадиона и ще направим всичко възможно това да не се случи отново.

Към добре познатите на ботевистката общност строителни специалисти се присъединяват и известни пловдивски общественици и привърженици на Ботев. Гражданският съвет ще функционира в следния състав:

инж. Атанас Стафунски;
инж. Борис Гиздаков, председател на УС на Сдружение ПФК Ботев;
Валери Станков, журналист;
Димитър Минев, филолог, директор на Народна библиотека „Иван Вазов“;
Живко Стамболиев, икономист, член на УС на „Бригада Тракия“;
инж. Иван Стаев, мениджър инвестиционни проекти, член на КИИП, секция КСС; „Центрум Крю“;
инж. Иван Шопов, „Лудата Банда“;
адв. Мария Аргилашка; член на УС на КПБП;
Михаил Манолов, председател на УС на КПБП, „Центрум Крю“;
проф. д-р Надя Чернева, ръководител на катедра „Руска филология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“;
ас. инж. Петър Костов, УАСГ-София, член на КИИП, ППП Секция ТСТС;
инж. Рангел Мутафчийски, член на УС на Сдружение ПФК Ботев;
Рашко Стоянов, главен юрисконсулт в дирекция „ОДОП“ към ЦУ на НАП;
Стефан Папаризов, Управител на „СП Дизайн“ ЕООД;
адв. Тихомир Стойчев.

Вярваме, че този екип от професионалисти, доказали своята компетентност и морални устои, ще възвърне доверието в комуникацията между жълто-черната общественост и Община Пловдив и ще допринесе за успешното завършване на стадион „Христо Ботев“, с който всички да се гордеем.

Основните цели, които Гражданският съвет си поставя, са контрол върху изразходването на допълнително отпуснатите средства, с които стадион „Христо Ботев“ да бъде завършен изцяло и качествено, както и установяване и отстраняване на дефекти в гаранционния срок. Експертната група ще работи напълно на доброволчески принцип и при пълна прозрачност и ще предоставя редовно информация на обществеността.

Сдружение „ПФК Ботев“
Сдружение „КПБП“
„Бригада Тракия“
„Лудата Банда“
„Центрум Крю“
„Канари София“
„Бултрас Файт Клуб“
Фондация „Жълто и черно“