Общо събрание на Сдружение ПФК Ботев

Пловдив, 24 юли 2022 г. Нов член на Управителния съвет избра на свое Общо събрание Сдружение ПФК Ботев. За член на УС на организацията, миноритарен собственик на ПФК „Ботев“ АД, на мястото на Теодор Бочев, който подаде оставка по лични причини, с единодушие бе избран ландшафтен арх. Петър Петров. Роденият през 1985 г. в гр. Карлово архитект, носител на редица престижни награди, е ръководител на проекта „Парк 110 години Ботев Пловдив“, с който през 2021 г. печели второ място и в националния конкурс „Ландшафен архитект на годината 2020“. 

На продължилото почти 2 часа събрание Сдружението прие Отчета на УС за дейността на организацията за периода 18.09.2021 – 24.07.2022 г., както и Годишния финансов отчет за  2021 г.

Общото събрание овласти Председателя на УС и/или негов пълномощник да гласува/т на свиканото за 10 август Общо събрание на ПФК „Ботев“ АД. На него се очаква да бъде попълнен Съветът на директорите на акционерното дружество, както и да бъде увеличен капиталът на дружеството.

Общото събрание също така взе решение за изготвяне на Етичен кодекс на Сдружението, който да бъде приет на следващо Общо събрание.