Организираните фенове на Ботев поставиха писмено исканията си пред Община ПловдивОрганизираните привърженици на Ботев Пловдив поставиха официално писмено исканията си към Община Пловдив във връзка с последните събития около строежа на Стадион „Христо Ботев“ и по повод на свикана днес в Община Пловдив среща на замесените страни. Представители на трите големи организации – Сдружение ПФК Ботев, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив и Обединени фракции Бултрас, присъстваха на организираната днес работна среща на участниците в процеса по строежа, но изразяват крайното си разочарование от бездействията на общината. След като преди дни те дадоха срок до 15 януари общината да изясни статута и намеренията за Колежа, сега в 4 точки писмено и официално са представени и конкретните искания. 


Ето и целия текст на официалния документ:

Заявление

Уважаеми г-н кмет,

Във връзка с Вашата покана да присъстваме на работната среща на участниците в изпълнението на ОП за „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, ние, привържениците на Ботев Пловдив, за пореден път Ви заявяваме, че в срок до 15.01.2022 г. очакваме ръководената от Вас Община Пловдив да влезе в качеството си на Възложител и да: 

  1. Финализира, съгласува и предаде необходимите проектни преработки, в т. ч. и разделянето на строежа на етапи: 
  2. I-ви етап- Изграждане на стадион, годен за провеждане на футболни срещи от “Фбет лига”, с капацитет 18 628 седящи места /съгласно проекта/, както и изцяло изпълнена покривна конструкция, осветление на терена и необходимата за въвеждане в експлоатация прилежаща инфраструктура. 
  3. II-ри етап- Изпълнение на всички останали СМР по ОП, необходими за въвеждането на съоръжението в експлоатация, съгласно изискванията на УЕФА за категория 4.
  4. Отрази етапността на строителството със съответното съдържание в необходимите и изискуеми нормативни документи.  
  5. Състави коректни количествено-стойностни сметки, съответно за етап I и етап II.
  6. Изисква и съгласува „График за изпълнение на етапа“ /съгласно чл.5 ал.3 от подписания договора за ОП/, със съответните срокове за завършнето на всеки един от етапите.

Желанието ни е за всичко това да бъде създаден документ с писмен ангажимент, подписан от Възложителя на обществената поръчка и представители на организираните привърженици на Ботев Пловдив.

Гр. Пловдив
23.12.2021 г.           

С Уважение:
Сдружение ПФК Ботев, 
Клуб на привържениците на Ботев Пловдив и 
Обединени фракции Бултрас