Писмо на граждански съвет до Община Пловдив

Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ входира писмо, с което настоява за официално потвърждение от Община Пловдив, че стадион Христо Ботев ще бъде построен според ангажимента, поет от общината, за изграждането на стадион с четири трибуни и 18 777 седалки.

ДО Г-Н ПЛАМЕН РАЙЧЕВ
ЗАМ.- КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И  ИНВЕСТИЦИИ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ към “СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ ПЛОВДИВ”

Адрес: град Пловдив, бул. „Източен“ № 10

Представлявано от: г-н Радослав Кошински

      УВАЖАЕМИ Г-Н РАЙЧЕВ,

     Съгласно обсъжданите теми на срещата на 19.04.2021 г. между всички участници в строителния процес, както и предвид големия обществен интерес и необходимостта от прозрачност на обществената поръчка „Изпълнение  на  строеж,  част  от  Общинската  спортна  инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, ние от Граждански съвет като представител на целокупната жълто-черната общност, настояваме дa получим вашите писмени отговори на следните въпроси:

  1. Във връзка с направеното ново предложение на арх. Савов за изграждане на съоръжението с четири завършени трибуни, с места на пълния им капацитет 18 777 седалки; служебни и технически помещения, ситуирани под трибуната на сектор «В» / трибуна Изток/, осветление, монтирано на част от проектираната козирка, покритие на поне 1200 места на  сектор «А», всички необходими и достатъчни за получаване на лиценз за Efbet лига, както и за частично въвеждане  в експлоатация и нормално функциониране строително монтажни работи, бихме ли могли съвместно с всички участници в строителния процес да пристъпим към създаване на коментирания на срещата документ, удостоверяващ и ангажиращ ги с продължаването и завършването на строителството в тази му цялост.

Бихме желали в документа да бъде записан и срокът за завършване на този етап и въвеждането му в експлоатация.

  1. Бихме желали да получим в обещания срок съставената от арх. Савов КСС на предложения от него вариант за усвояване на осигурената към този момент сума от 25 000 000 лв / с ДДС/. Съгласието на изпълнителя бе декларирано на срещата на 19.04.2021 г.
  1. Настояваме да получим окончателен отговор и на задаваните нееднократно въпроси кога ще са готови становищата относно съответствието на наличните седалки към действащите противопожарни, санитарно-хигиенни, строително-технически и международни изисквания (изискванията на UEFA за 4-та категория).

Кога ще бъде извършен ремонт на терена на стадион „Христо Ботев“, какви СМР ще включва ремонтът, по какъв способ ще бъде възстановено тревното  покритие с цел нормалното ползване на терена и стадиона?Очакваме Вашите писмени отговори в 7 дневен срок на адрес:гр Пловдив, ул. Ильо Войвода 4, Адвокатска кантора

email: us@botevplovdiv.org

04 Юни 2021 г.                                               
С уважение: Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“