Съобщения за членовете

  1. Напомняме, че съгласно Устава на Сдружението в срок до 31.07.2019 г.  членовете, заплатили първоначално 100 лв., следва да доплатят пълния членски внос.
  2. Във връзка с предстоящото начало на футболния сезон напомняме, че членовете на Сдружението се ползват с предимство при закупуването на сезонни карти. 
    До 26 юни 2019 г. могат да изберат и да закупят своите карти, след 27 юни картите ще бъдат пуснати в свободна продажба.

    Допълнителна информация може да откриете в официалния сайт на клуба или на us@botevplovdiv.org