Сдружението отлага приема на нови членове до края на септември 

От началото на 2024 г. за няколко дни са подадени 57 заявления за членство в Сдружение ПФК Ботев. Това напомня събитията от 2018 г., когато за 2 дни бяха приети около 80 нови члена, част от които привърженици на друг клуб, а друга част неразбиращи в какво членуват. По време на Общото събрание с участието на новоприетите се извърши опит чрез прилагане на юмручното право да бъдат подменени законно избрани членове на Управителния съвет.

Нужно е да направим и важно уточнение. Сдружение ПФК Ботев е юридическо лице с нестопанска цел с ЕИК 000466336 и e учредено след промените през 1990 г. на мястото на ФК „Ботев“ Пловдив. По този начин Сдружението става приемник на историята на футболния клуб, основан през 1912 г. 

Съгласно чл. 4 от Устава:

  • Сдружението представлява ФУТБОЛЕН КЛУБ, практикуващ и развиващ професионален и аматьорски футбол, понастоящем като акционер в ПФК Ботев АД;
  • Сдружението съхранява емблемите и другите исторически символи на ФК Ботев Пловдив и е гарант за неговата автентичност;
  • Сдружението осъществява комуникацията на клуба с привържениците му.

Поради всичко това Сдружението НЕ Е ФЕН КЛУБ, както някои се опитват да го представят. Благодарение на своите независими, уважавани и безкористни членове вече повече от тридесет години Сдружението отговорно изпълнява целите, залегнали в Устава, и има огромна заслуга за съществуването на клуба и за запазване на неговата автентичност през трудните години на прехода.

Осъзнавайки огромната отговорност за запазване идентичността на ФК Ботев Пловдив, както и за неговото съществуване, при обективното предположение за корпоративен и частен интерес при този необичаен организиран наплив на кандидати, УС на Сдружението осъществи персонално допитване до всеки член на Сдружението с въпроса: „Считате ли за целесъобразно временно прекратяване на приема на нови членове в Сдружението?“. Резултати от допитването до всичките 89 члена на Сдружението: 

– гласували: 65 члена или 73% от членовете;

– ЗА временно прекратяване на приема: 50 члена или 76,9% от гласувалите, или 56,2% от всички членове;

– ПРОТИВ: 12 члена или 18,5% от гласувалите, или 13,5% от всички членове;

– без мнение: 3 члена или 4,6% от гласувалите, или 3,4% от всички членове.

Въз основа на допитването, с уважение към мнението на членовете си и при спазване на демократичните принципи, УС на Сдружение ПФК Ботев взе Решение №1 в Протокол №19 от 28.02.2024 г. „Да отложи до 30.09.2024 г. гласуването за приемане на членове, заявили кандидатстване в Сдружението след 01.01.2024 г.“.

Кандидат-членовете, които попадат в тази хипотеза, имат право да се откажат от заявлението си за членство, при което, разбира се, ще получат обратно заплатената вноска на посочена от тях сметка. 

Сдружение ПФК Ботев