Среща с Асен Караславов

На 23.02.2020 г. прведохме среща между членовете на Сдружението и Асен Караславов.

Управителният съвет и присъствалите на срещата изказваме удовлетворението си от проведената дискусия и заявяваме пълна подкрепа към г-н Караславов и заявените от него намерения за управлението и развитието на Ботев Пловдив.