УС на Сдружението проведе конструктивна среща с мажоритарния акционер 

Уважаеми Ботевисти,

През тази седмица част от УС на Сдружение ПФК Ботев проведе среща с мажоритарния акционер г-н Антон Зингаревич, на която присъства и членът на Съвета на директорите г-н Александър Ослан.

Срещата премина конструктивно в дух на взаимно уважение и разбирателство. На нея бяха обсъдени няколко финансови и правни теми от взаимен интерес и бяха постигнати принципни договорености за тяхното решаване. УС на Сдружение ПФК Ботев изразява очакванията си, че те ще бъдат изпълнени в кратки срокове. Спортно-технически въпроси и темата за завършване строителството на стадиона не са обсъждани.

Сдружение ПФК Ботев ще продължи да бъде коректен партньор на мажоритарния собственик в интерес на любимия ни клуб.