Вътрешна група за дискусии, мнения и анкети между членовете на Сдружението

Напомняме на всички настоящи членове на Сдружение „ПФК Ботев“, че от 1 февруари функционира официалната facebook група за дискусии на Сдружение „ПФК Ботев“ през 2019 г.  

Съдържание ѝ е видимо само за актуалните членове на Сдружението и в нея се дискутират важни теми, предложения и се публикуват анкети относно мнението на членовете. Групата за 2018 г. е архивирана, което означава, че членовете на Сдружението през 2018 г. ще продължат да имат достъп до старата група, но само, за да прочетат стари дискусии и файлове.

Всички, заплатили текущ членски внос за 2019 г., имат право да участват в нея.

Ако сте член на Сдружението, може да кандидатствате тук – https://www.facebook.com/groups/386009245283135/