Възродихме „Ботевъ лист“

Уважаеми Ботевисти,


В началото на 2020 година група свободолюбиви граждани* на Пловдив, обединени от каузата за съхранение паметта на безсмъртния поет и револционер Христо Ботев – патрон на любимия ни футболен клуб „Ботев“, взехарешение за възраждането на една достойна традиция, завещана ни през годините от нашите предшественици.

В зората на своето развитие българският клубен футбол е бил носител на идеалите за патриотичност и родолюбие, въплътени в сърцата и душите на неговите ръководители, състезатели и привърженици. Именно преклонението към националните ни герои и тяхното дело са били в основата на прохождащите тогава спортни организации, съставени предимно от млади хора, изпитващи потребност да защитават с чест клубните знамена.

Като един от пионерите на спорта в България футболен клуб „Ботев“ е бил за пример и в реализирането на редица инициативи от обществен характер, превърнали го през десетилетията в много повече от обикновен спортен клуб.

Сред най-паметните инициативи на нашите предци е била и идеята им за създаването на „Ботевъ лист“, като средство за съхраняване на българския дух и памет за величавия българин и образоването и възпитанието в ценностите, които е носил сред пловдивските младежи.

„Ботевъ лист“ е издаван от футболния клуб в периода до 1944 година, когато като следствие от промените в политическата система и реорганизацията на спортните дружества, наложената благородна традиция е била прекъсната.

Днес с гордост можем да заявим, че духовната връзка с нашето минало е съединена, а доказателство за това е отпечатаният през настоящата 2020 година нов брой на легендарния „Ботевъ лист“.

*Управителният съвет на Сдружението благодари на Атанас Янков, Борис Генов, Васил Киризиев и Стефан Попов, без които тази инциатива нямаше да се осъществи