За разликата между Сдружението и КПБП

Сдружението е структура на ботевистите, чиято цел да бъде гарантиране на неприкосновеността и непреходността на футболния клуб Ботев Пловдив – традиции, цветове, символи, история. Политиката му да се ръководи от идеята за неизменно участие в клубното конституиране и в процесите по взимане на стратегически решения.

Прегънатият свиква със своето нищожество. Няма смисъл в първородството, щом съм гладен, казва библейският Исав, дайте ми паница с леща. Съвременният футбол на България е с отрязани криле, то даже няма небе, където да ги разпери. Единствено има нещо отчаяно, разубедено и мнително в душите на всички, които са запалени (все още) по него без оглед на цветовите си пристрастия. Оттук и характерната българска битова небрежност, глухото раздразнение, безадресната претенция, накрая безстилието, дори в елементарни нещица като играта с топка. Но най-голямата беда се състои в атрофирането на чувството за свобода, „не за мен, а за всички нас“.

Свободата е свързана с ежедневното участие на колкото се може повече хора в нейното извоюване и защита. Един вид всекидневна съпротива. Срещу фалша, лъжата, непочтеността, срещу #HUBAVOE, Но Не Е Готово. И когато се достигне до критична маса от хора, желаещи „честна игра, чисти ръце“, тогава вече борбата за живот добива стойност и значимост. Та поради това сега е повече от необходимо за ботевизма ботевистите да ползват две свои масови проявления – Клуба на привържениците на Ботев Пловдив (КПБП) и Сдружение „ПФК Ботев“ (Сдружението).

Свободата е свързана с ежедневното участие на колкото се може повече хора в нейното извоюване и защита. Един вид всекидневна съпротива. Срещу фалша, лъжата, непочтеността, срещу #HUBAVOE, Но Не Е Готово. И когато се достигне до критична маса от хора, желаещи „честна игра, чисти ръце“, тогава вече борбата за живот добива стойност и значимост. 

КПБП би следвало да е най-широкообхватната организация на ботевистите, чиято цел да бъде главно да координира и организира изяви на привърженици в целия спектър на дейности, присъщи за редовия футболен запалянко. В основната си роля на централна фенска организация КПБП следва да организира множество благотворителни каузи, футболни турнири за аматьори, образователни инициативи и прочие дейности, свързани с пропагандирането на пловдивската жълточерна идея.(Нарочно пиша граматически неправилно жълтото и черното, за да сме разграничими от другите отбори със същата цветова окраска).

Основните задачи на КПБП следва да бъдат приобщаване на възможно най-голям брой ботевисти без оглед на възраст, пол, занятие и да формира у тях манталитет и поведение‘ с които да бъдат идейно чисти, финансово независими и необвързани с конюнктурата на ръководство на футболния клуб. Организация, която да се самоиздържа от членски внос, дарения в урни и продажба на всякакви артикули, свързани със запалянковска дейност.

От друга страна, Сдружението пък е структура на ботевистите, чиято цел е да бъде гарантиране на неприкосновеността и непреходността на футболния клуб Ботев Пловдив – традиции, цветове, символи, история. Политиката му да се ръководи от идеята за неизменно участие в клубното конституиране и в процесите по взимане на стратегически решения. Ангажирайки се под различна форма с управлението, Сдружението да бъде легитимен посредник между ботевистката общественост и собствениците на професионалния футболен клуб. Доминиращото в тази идея е клубният живот и управлението да са съобразени с традициите и амбициите на Ботев Пловдив като обществена институция.

Членството в Сдружението е напълно доброволно и се подновява всяка година след заплащане на годишна вноска. Сдружението не е масова организация както КПБП. То има обаче гарантиран дял от поне 1% във всяко акционерно предприятие, в което Ботев Пловдив влиза, тъй като е приносител на непреходните елементи на клуба – емблема, символика, история. По този начин всеки един ботевист има инструмент и възможност да изрази мнението си по значими теми във вътрешно-клубния живот. 

Наложително е всичко това да се проумее от значителен брой ботевисти, за да не изпадаме в плен на скрити надежди и тайни помисли. Видя се, че дребните душици нищо не могат да съградят, просто такава им е кармата.

Източник: http://bultras.blogspot.com/2019/02/blog-post.html?m=1