Facebook група за 2020 г.

Уважаеми Членове,

Вече може да се присъедините към групата за дискусии, мнения и анкети между членовете на Сдружението през 2020 г.:

https://www.facebook.com/groups/3262038933871317/

Продължавайки практиката от последните 2 години, до тази група достъп получават единствено настоящите членове на Сдружението.

В нея всеки има право да изказва мнение, да направи предложения, да ги подложи на гласуване и други.

Групата се използва и за обмяна на информация между членовете на Сдружението и управителния съвет, която не е подходяща за изнасяне в публичното пространство.

Групата за 2019 г. ще бъде архивирана. Това означава, че хората, които са били членове през 2019 г., ще запазят достъп до нея, но няма да има възможност за нови публикации и коментари.

Напомняме Ви в Заявлението за членство да посочвате актуален email адрес или потребителско име, които използвате за вход във Facebook.

По този начин значително ще ускорите приемането Ви в групата при заявка.