Гражданският съвет с второ писмо до Община Пловдив за планираните дейности по първия етап на строителството на стадион Христо Ботев

В отговор на запитване от Гражданския съвет към община Пловдив, какви дейности ще се покрият с първата сума от 25млн лв, стана ясно, че се планира довършването на две от трибуните и търговските части към тях. Предвид желанието на привържениците да се даде приоритет на завършването на трибуните, а не на търговските площи и при липса на информация за козирка, осветление и довършване на останалите два сектора, Гражданския съвет входира в общината второ писмо, с което иска да се изясни детайлно какво се предвижда за довършването при първия етап.


ДО

Г-Н ПЛАМЕН РАЙЧЕВ
ЗАМ.- КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ към “СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ ПЛОВДИВ”

Относно: 
Ваш отговор с Изх. № 21КЛ-222/26.04.2021 г. на наше заявление с ваш Вх. № 21КЛ-222/19.04.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙЧЕВ. 

Благодарим Ви за своевременния отговор на поставените от нас с предходното ни писмо въпроси. За съжаление считаме, че не сме получили ясни, конкретни, точни и обосновани отговори по трите теми, становището Ви съществено се различава от първоначалните изявления на факторите по строителството на стадион „Христо Ботев“, което не удовлетворява големия обществен интерес към строежа.

Поради това, отново се обръщаме към Вас за следното:

  1. Молим, да ни предоставите количествено-стойностната сметка за извършване на СМР в размер на 25 млн. лв. с ДДС, въз основа на която формирате финансово-строителния план на първия етап от дострояването на стадиона, гарантиращо ползването на стадиона за българското първенство и купата на България.
  1. Освен възложеното изпитване за пожароустойчивост, какви действия са предприети за проверка съответствието на наличните седалки към действащите:
  • санитарно-хигиенни норми;
  • строително-технически норми;
  • международни изисквания (на UEFA за 4-та категория)?
  1. Кога и как ще бъде извършен ремонта на терена на стадион „Христо Ботев“, съобразено със строежа, с подходящия времеви период и с намеренията за ползване на стадиона за вътрешни мачове?

Очакваме Вашия писмен отговор по възможност в 7 дневен срок на адрес:

гр. Пловдив
ул. Ильо войвода 4
Адвокатска кантора
адв. Тихомир Стойчев

email: us@botevplovdiv.org

Пожелаваме Ви здраве и светли Великденски празници!
За ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ:
С уважение,
РАДОСЛАВ КОШИНСКИ
Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев Пловдив