Лъжите за Сдружението – II част

УВАЖАЕМИ БОТЕВИСТИ,

Продължаваме с отговорите на лъжите срещу Сдружението.

Прилагаме платежните документи:

В обобщение, емблемата /марката/ е собственост на Сдружението, тя само е предоставена безплатно на клуба, за да се ползва легитимно от него във футболната и търговската му дейност. За нея никога не е плащано. Дарението от клуба е жест към Сдружението, за да запази то своя 1% в капитала на дружеството, като с дарението заплати своя дял в увеличаването на капитала му.

Сдружението не е организация, която се занимава с получаване на пари за контролиране на феновете. Както казват по нашите земи – „Крадецът вика „дръжте крадеца““.

Следва продължение …

УС на Сдружение ПФК Ботев