Лъжите за Сдружението – III част

Вземанията на Сдружението са свързани с футболния клуб, който след фалита на КТБ остана със задължения към две дружества. Предвид угрозата от фалит и повтаряне на събитията от 2010 г., усилията на цялата ботевистка общност бяха насочени към решаването на проблема с дълговете на клуба.

Както всички знаете, с парите на много ботевисти през 2020 г. задълженията на клуба към едното дружество бяха откупени и към него вече не се дължи нищо.

Задълженията на клуба към второто дружество бяха откупени от Сдружението през 2015 г. и 2017 г. Тези задължения произтичат от два договора за кредит, чиито падежи /датите, на които сумите следва да бъдат върнати/ са 31.12.2014 г. и 01.02.2015 г. и можеха да бъдат отписани след изтичане на 5-годишна погасителна давност, т. е. още през 2020 г. В този период клубът сменяше собствеността и беше във финансова криза, поради което отписването на задълженията не бе на дневен ред. Условие на настоящия мажоритарен собственик в преговорите за продажбата на акциите бе опрощаване на задълженията на клуба към Сдружението.  С Договора за покупко-продажба на акции от 05.07.2021 г. Сдружението се задължи тези дългове да бъдат опростени на клуба /т. 9 от договора/. Поради забава в изпълнението на т. 9 през 2022 г. на основание изтеклата 5-годишна погасителна давност клубът отписа счетоводно част от задълженията си към Сдружението, а през 2023 г. – и останалата част. Сдружението няма каквито и да е било правни основания, но и никакви намерения да оспори това действие и да претендира вземания от футболния клуб, защото в такъв случай ПФК Ботев АД /не „руснаците“/ ще фалира.

Така или иначе, към днешна дата е постигната крайната цел – освобождаването на футболния клуб от огромните задължения, които останаха след фалита на КТБ, и това може да е само повод за удовлетвореност и гордост.

Следва продължение …

УС на Сдружение ПФК Ботев