Обръщение във връзка с липсата на прозрачност при строителството на Стадион „Христо Ботев“

ДО
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“
ДО
ПЛОВДИВСКАТА СПОРТНА ОБЩЕСТВЕНОСТ
ДО
ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ

ОБРЪЩЕНИЕ

От Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ към “СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ ПЛОВДИВ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ, СЪГРАЖДАНИ,

Поради продължаващото пренебрегване на официалната ни кореспонденция от Община Пловдив и нашите наблюдения и опасения за липса на прозрачност при изпълнението на строителството на стадион „Христо Ботев“, считаме за необходимо да поставим отново и публично своите въпроси. Искаме още веднъж да напомним, че изграждането на съоръжението е от особена важност за града ни, а прозрачността при изразходването на обществените средства, както и контролът по качеството на изпълнението, са основно задължение на Община Пловдив и всички участници в инвестиционно-строителния процес. 
Уведомяваме Ви, че при продължаващо игнориране на въпросите ни, както и при липса на документирани решения, ще използваме всички законни действия за обществен натиск и търсене на отговорност. 
Представяме Ви отново задаваните въпроси:

1. Във връзка с направеното ново предложение на арх. Савов за изграждане на съоръжението с четири завършени трибуни с места на пълния им капацитет от 18 777 седалки, служебни и технически помещения, ситуирани под трибуната на сектор „В“ (трибуна „Изток“), осветление, монтирано на част от проектираната козирка, покритие на поне 1 200 места на сектор „А“, всички необходими и достатъчни за получаване на лиценз за Efbet лига, както и за частично въвеждане в експлоатация и нормално функциониране строително монтажни работи, бихме ли могли, съвместно с всички участници в строителния процес, да пристъпим към създаване на коментирания на срещата документ, удостоверяващ и ангажиращ ги с продължаването и завършването на строителството в тази му цялост?
Настояваме в документа да бъде записан и срокът за завършване на този етап и въвеждането му в експлоатация.

2. Настояваме, съгласно Закона за достъп до обществена информа-ция, да получим в обещания срок съставената от арх. Савов КСС на предложения от него вариант за усвояване на осигурената към този момент сума от 25 000 000 лв. с ДДС. Съгласието на Изпълнителя бе декларирано на съвместната ни среща на 19.04.2021 год.

3. Настояваме да получим окончателен отговор и на задаваните нееднократно въпроси за това кога ще са готови становищата относно съответствието на наличните седалки към действащите противопожарни, санитарно-хигиенни, строително-технически и международни (изискванията на UEFA за 4-та категория)?
Кога ще бъде извършен ремонт на терена на стадион „Христо Ботев“, какви СМР ще включва ремонтът, по какъв способ ще бъде възстановено тревното покритие с цел нормалното ползване на терена и стадиона?

Очакваме Вашия писмен отговор по възможност в 7 дневен срок на адрес:
гр. Пловдив
ул. Ильо войвода 4
Адвокатска кантора
адв. Тихомир Стойчев
email: us@botevplovdiv.org

За ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ:
С уважение,
РАДОСЛАВ КОШИНСКИ
Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев Пловдив