Съобщение от Гражданския съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“

На 08.04.2021 г. в гр. Пловдив, се проведе среща в Община Пловдив между Гражданския съвет и заместник кмета по „Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев.

На срещата присъстваха следните членове на Гражданския съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“: инж. Гиздаков, инж. Стафунски, инж. Мутафчийски, инж. Стаев и адвокат Стойчев. От страна на Община Пловдив присъстваше заместник кмета Пламен Райчев, а по здравословни причини не присъстваше заместник кмета по “Спорт, младежки дейности и социална политика” Георги Тютюков.

Темата на срещата бяха изпратените от Гражданския съвет въпроси до зам. кмет Райчев и зам. кмет Титюков, а именно:

1. Напредък по СМР на стадион „Христо Ботев“.
2. Има ли развитие с дофинансирането на обществената поръчка, с предмет „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”?
3. Въпроси, свързани с наличните седалки и светлинно табло:
– Чия собственост са те в действителност? На Община Пловдив или ПФК Ботев?
– Какъв е действителният им брой? 
– Какво е техническото им състояние?
– Какъв е техния срок на годност? 
– Къде и при какви условия се съхраняват? 
– В какъв срок ще бъде взето решение дали наличните седалки отговарят на Техническия проект на стадион „Христо Ботев“ и Категория 4 на УЕФА?
4. Въпроси, свързани с реновиране на тревното покритие на стадион „Христо Ботев“:
– Стартирала ли е Обществена поръчка за избор на изпълнител за възстановяване на тревното покритие, профилактика на напоителната и отоплителната система?
– Чие задължение ще е подвързването на напоителната и отоплителната система?

Относно напредъка на СМР на стадиона „Христо Ботев“, зам. кмета Райчев даде уверение, че строителството върви по график, като не пропусна да припомни, че заложения срок в обществената поръчка е 730 календарни дни. 
Цялата проектна документация е предадена на изпълнителя ДЗЗД „Колежа“, който от своя страна е изготвил и представил в указния срок (3 месеца след подписване на договора) финансово-строителния план за СМР, които ще изпълни с осигурения ресурс от 25 000 000 лв. Получено беше уверение, че с наличните средства стадиона „Христо Ботев“ ще бъде въведен частично в експлоатация, така че той да може да вземе лиценз за Ефбет Лига. 
Предвид наличните средства и финансово строителния план, предоставен от ДЗЗД „Колежа“, на този етап козирката на стадиона няма да бъде изпълнена изцяло в проектния си вид. Възложено е на проектантското бюро, изготвило проектите на стадион „Христо Ботев“, да предостави становище кои части от козирката да бъдат изпълнени, така че на тях да може да бъде монтирано осветлението, необходимо за получаване на лиценз за Ефбет Лига.

По отношение на дофинансиране на обществената поръчка, с предмет „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, все още няма яснота, как ще бъдат обезпечени недостигащите средства.

На въпросите относно наличните седалки и светлинно табло, закупени от Община Пловдив, отговорите бяха следните:
Собственик на седалките и светлинното табло е Община Пловдив, която ги е предоставила на ПФК Ботев на отговорно пазене, посредством приемо-предавателен протокол. Според зам. кмет Райчев закупените седалки са както следва:
– Жълти – 11846 бр.
– Черни – 5591 бр.
– Червени – 349 бр.
– ВИП – 252 бр.
– Столове за резервни скамейки 30 бр.
Според зам. кмета Титюков от тях са взети жълти седалки за временните трибуни на „Футболен комплекс Ботев 1912“, както и за възстановяването на щетите на стадион „Лазур“ след финала за купата на България през 2014 г.
Община Пловдив е възложила на външна фирма да направи изпитване на седалките, и да изготви експертен доклад за тяхната експлоатационна годност.
Не е правена проверка дали наличните седалки отговарят на изискванията на УЕФА за стадиони 4-та категория.
Относно реновирането на тревното покритие на стадион „Христо Ботев“, зам. кмет Райчев сподели, че не е подготвяна обществена поръчка. 
Община Пловдив е възложила на главния изпълнител ДЗЗД „Колежа“ да направи профилактика на съществуващите дренажна, отоплителна и напоителна системи. 
Проведени са разговори между Община Пловдив и EVN Топлофикация, за присъединяване на абонатната станция на стадион „Христо Ботев“.
Зам. кмет Райчев е възложила на ОП Градини и паркове – Пловдив да направи оглед на тревното покритие и да издаде становище, дали с наличните ресурси, ще може да извърши възстановителни дейности. Предвид спецификата, както и голямата отговорност на такъв тип дейност, Гражданският съвет изрази своето безпокойство, че ОП Градини и паркове – Пловдив, нямат достатъчно познания, специалисти, както и техника за подобен тип дейности.

След срещата Гражданският съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ остана обезпокоен, относно предприетите действия от Община Пловдив по реновирането на тревното покритие. След обсъждане се взе решение в състава на съвета да бъде включен специалист – ландшафтен архитект (ланд. арх. Петър Петров).