Започна записването за членство през 2019 г.

Започна записването за членство през 2019 година.

Съгласно действащия Устав до 31 януари всеки ботевист може да стане пълноправен член на Сдружение „ПФК БОТЕВ“ след заплащане на 100 лв. първоначално. Втората вноска от 100 лв. трябва да бъде заплатена до 30 юни.

След 1 февруари няма възможност за разсрочено плащане и така трябва да бъде заплатен пълният членски внос от 200 лева за календарната година.

Записването става в офиса на счетоводната кантора на ул. „Георги С. Раковски“ 28. 

Работно време: Понеделник – Петък (от 9 до 17 часа)
Телефон за информация – 088 6777784

https://goo.gl/maps/ZNEczA2R8rH2

Дистанционно записване за членство става чрез попълване и изпращане на Заявление за членство на електронна поща: sdr@botevplovdiv.org и заплащане на вноската по банков път – по сметка на Сдружението в „ТЕКСИМ БАНК“ АД:

  • IBAN : BG57 TEXI 9545 1004 0180 00
    BIC : TEXIBGSF
    Основание за плащане: Членски внос