Сдружението с календар за 2019 г.

Отпечатан бе календарът на Сдружението за 2019 година.

Акцентите в него са отвоюваната оригинална емблема на Сдружението от 1990 година, както и запознаване на обществеността с основните дати от историята на Сдружението.

Първите копия от календара бяха връчени на членовете на Сдружението по време на Коледния банкет, останалите ще бъдат предоставени при заплащане на членския внос за 2019 г.

При интерес може да бъде получен от други ботевисти, за целта е нужно да пишете на адрес sdr@botevplovdiv.org или в официалната Facebook страница на Сдружение „ПФК Ботев“