Битката за Колежа продължава

Уважаеми ботевисти, уважаеми граждани на Пловдив, уважаеми приятели на футбола и спорта, уважаеми държавни ръководители, 

Крайно време е да Ви уведомим, че близо двегодишните усилия на организациите на привържениците на „Ботев Пловдив“ за осигуряване на прозрачност, ефективност и срочност на обществената поръчка за Стадион „Христо Ботев“ не дават искания резултат.

В последните две години от наша страна инициирахме непрестанна комуникация с Възложителя на строителството на стадион „Христо Ботев“, години на писма, многократни срещи, декларации, медийни изяви. От страна на Община Пловдив получихме обещания, лъжи и оправдания. Повече от година след стартиране на строителството все още не са определени етапите на строежа, сроковете за изпълнението им и календарният график. На практика това означава, че завръщането ни на „Колежа“ ще е възможно едва след завършването му в окончателния вид от проекта. Защо това е проблем – защото всички знаем, че поради липсата на финансови средства на този етап, за пълното завършване на „Колежа“, това може да не се случи в близките години. 

Без етапи и график не може да се определи нито колко средства са необходими за първи етап на строителството, включително цялата покривна конструкция, нито колко време е необходимо за завършване на целия строеж. А в същото време договореният срок в обществената поръчка за целия стадион изтича след по-малко от една година.

Желаният от всички нас вид на „Колежа“, постижим с наличните средства, а именно –  стадион с пълен капацитет и изцяло изпълнена козирка, лицензиран за „efbеt Лига”, се превръща в мираж. 

Безкрайните спорове и обвинения между Община Пловдив и участниците в строителството водят само до забавяне на изпълнението. Ако това продължи, завръщането ни на „Христо Ботев“ се отдалечава все повече във времето.

Ние, привържениците на „Ботев“ Пловдив, можем да направим само едно – да се преборим за мечтата си и със сигурност трябва да го направим, само от нас зависи ще се завърнем ли на „Колежа“.

Време е община Пловдив да изпълнява задълженията си като Възложител в обществена поръчка и да направи необходимото, за да осъществи мечтите на стотиците хиляди привърженици на „Ботев“ и гражданите на Пловдив, обичащи футбола и спорта.

Търпението на гражданското общество не е безкрайно, ще дойде време то да потърси отговорност за бездействието, за некомпетентността и за безотговорността на хората, избрани да го представляват. Всъщност времето е дошло! 

В следващите дни ще Ви запознаем с основните проблеми, довели до забавянето на строителството на стадион “Христо Ботев”.