Истината за Колежа: 6 месеца за изпращане на едно възлагателно писмо!

Уважаеми ботевисти, уважаеми граждани на Пловдив, уважаеми приятели на футбола и спорта, уважаеми държавни ръководители, 

Измина една година от възлагането на обществената поръчка „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, една година на гръмки обещания, разтягане на локуми, неадекватни и некомпетентни действия от страна на Възложителя – Община Пловдив. Една година от възлагането и почти две – на неспирни срещи и комуникация с представители на Възложителя, целящи да бъдат защитени интересите на Ботев и гражданите на Пловдив.

Уви, след игнорирането на нашите предупреждения за различни проблеми при изпълнението на обществената поръчка сме длъжни да запознаем обществеността с истината за това защо стадион „Христо Ботев“ няма да бъде завършен дори до края на 2023 г. Както вече Ви обещахме, ще Ви разкрием поетапно основните проблеми, довели до забавянето на обществената поръчка. Днес ще Ви запознаем с казуса за етапността на строителството. 

Още през далечната 2020 г., преди пускането на обществената поръчка, предупредихме г-н Пламен Райчев (зам.- кмет по „строителство и инвестиции“, пряко отговарящ за обществената поръчка), че след като Община Пловдив възнамерява да въведе обекта в експлоатация частично (за провеждане на футболни срещи за нивото на „fbet Лига“), тя трябва да раздели обекта на етапи на завършеност. Това е нужно, защото съгласно първоначално издаденото разрешение за строеж обектът трябва да се въведе в експлоатация след пълното завършване на всички сектори или на всеки един от тях поотделно на 100%.

Община Пловдив не се вслуша в думите ни и проведе обществената поръчка, като вмени на строителя в тримесечен срок да изготви финансово-строителен план, в който да представи какво ще изпълни с осигуреното финансиране.

След изтичане на тримесечния срок се стигна до април 2021 г., когато Изпълнителят предложи да бъдат изградени напълно две трибуни (сектор А и Г) и то с частична козирка на сектор А (по проект в сектор А се намират търговски площи, ресторант и кафене). 

След твърдата позиция на феновете на Ботев, че градът не се нуждае от поредния мол с две трибуни над него, г-н Райчев най-накрая проумя, че е необходимо да бъде направена етапност в изпълнението на строителство, в която всички търговски площи да се изпълнят във втория  етап.  За съжаление на него му бяха необходими близо 6 месеца от април насам (до 22.12.2021 г.), за да състави и изпрати възлагателното писмо до арх. Георги Савов, необходимо му за препроектирането. И след „тежката“ работа по изготвяне на възлагателно писмо в продължение на 6 месеца и до днес все още няма изготвена етапност на проекта, която да бъде вписана в разрешението за строеж.  

До крайната дата на завършване на цялата обществена поръчка остават 11 месеца, а Община Пловдив няма дори необходимите проектни документи за изпълнение на строителството. С тези темпове на действие, всъщност бездействие, не се вижда краят на построяването на стадион „Христо Ботев“. 

Още по темата: